पेलेट कूलर

  • Pellet Cooler

    पेलेट कूलर

    काउंटर फ्लो थिअरी स्वीकारून, थंड हवा कूलरच्या आत खालपासून वरपर्यंत जाते, गरम गोळ्या
    वरपासून खालपर्यंत कूलरमध्ये जातो, जसजसा वेळ जाईल, गोळ्या थंड तळाशी नाडीत जातील, थंड हवा थंड होईल
    त्यांना तळाशी हळूहळू, अशा प्रकारे तुटलेली गोळी कमी होईल, जर थंड हवा देखील जाईल

तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:

तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा